פרופיל המשרד שלנו ב - DUNS 100 

_________________________________________________________________


פרופיל המשרד שלנו ב – BDI CODE

_________________________________________________________________


סרטון הסבר על גילוי מרצון מפי עו"ד אודי ברזלי

_________________________________________________________________

אתר רשות המיסים

_________________________________________________________________

סימולטור מס רכישה – רשות המיסים

_________________________________________________________________

הוראות ביצוע – מיסוי מקרקעין

_________________________________________________________________

הוראות ביצוע – מס הכנסה

_________________________________________________________________

לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה – שנת 2017​

_________________________________________________________________

קישורים

03-611-6262

mazkira@barzily-law.co.il​