ארה"ב מגבירה את הלחץ לאכיפת גביית המס האמריקנית, גם באמצעות ישראל


באחרונה פורסם תזכיר החוק לתיקון פקודת מס הכנסה בדבר שיפור ציות לדיני המס הבינלאומיים ויישום תכנית ה-FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act.

פרסומים

03-611-6262

mazkira@barzily-law.co.il​